ТЕРМИТ - А ЕООД / TERMIT - A Ltd

ТЕРМИТ - А ЕООД / TERMIT - A Ltd

Дизай и Предпечат/Design and Pre-press

Запитване

Дизайн на печатни рекламни материали:

- визитки, бланки, папки, подаръчни торби, каталози, дипляни, плакати, флаери, грамоти

- календари: работни, еднолистови, многолистови

Дизайн на лого

Дизайн на етикети: храни,  козметика

Дизайн и проектиране на опаковки: транспортни и луксозни

Дизайн и предпечат на списания, книги, вестници

Design of various printing materials:

- folders, gift bags, catalogues, brochures, diplomas, etc.

- calendars: work, onepaged, multipaged

Design of logos.

Design of labels: cosmetics, food

Design and draft of boxes: transport and lux

Design and pre-print of magazines, books, newspapers

 

Ключови думи: оформление, дизайн,визитки,плакат,етикет,кутия,предпечат,страниране, box, print, design, advertisement, label, box